Episode 13

full
Published on:

11th Sep 2023

Internationale Solidariteit - Deel 1

Met enorme stappen door de geschiedenis van internationale solidariteit

We beginnen met (het aanstippen van) de geschiedenis van de koloniale veroveringen van Nederland, en met name Indonesië en het verzet daartegen, en daar dan weer solidariteit mee.

Dan kun je niet om de naam Multatuli heen (Eduard Douwes Dekker) en diens Max Havelaar. Maar daarvoor en daarna waren er natuurlijk vele anderen.

Er is een man die het tot zijn levenswerk heeft gemaakt om daar (= over de Nederlandse koloniale geschiedenis) zoveel mogelijk over te schrijven en te archiveren: Ewald Vanvugt, van onder andere Roofstaat en Bloed aan de Klomp.

Een even prachtig als deprimerend boek over de hoogtijdagen van het kolonialisme is Exterminate All The Brutes van Sven Lindqvist. Net in het Nederlands vertaald onder de titel "Uitroeien die Beesten" (De Geus).

Als de eerste echte linkse of anarchistische bewegingen ontstaan, hebben die soms oog voor het lot van de 'koloniale onderdanen'. Een voorbeeld is Louise Michel die met de opstandige 'Kanaken' meevecht als ze op strafkamp in Nieuw Caledonië zit.

Ook de campagne voor Sacco en Vanzetti in Nederland heeft oog voor het feit dat ook Nederland politieke gevangenen heeft, in Boven Digoel.

De anarchisten in de VS, met Emma Goldman voorop, waren de enigen die opkwamen voor de Chinese 'gastarbeiders' die massaal uitgewezen werden. Het verklaart gedeeltelijk waarom begin 1900 ineens het anarchisme ook in China opduikt.

Daarna ontstaan internationale anarchistische en communistische netwerken, waarin internationale solidariteit (in ieder geval in eigen kring) vanzelfsprekend is. Het verhaal van de anarchistische internationale syndicalistische netwerken is veelal onbekend. Het boek Black Flame gaat erover.

En dan de Spaanse Burgeroorlog. Ook uit Nederland gaan velen letterlijk meestrijden. Communisten laten zich later door Moskou aanzetten om de verkeerde kant op te schieten. Lees Orwell (en vele anderen) erover.

De 2e Wereldoorlog zet vervolgens alles op zijn kop, maar het einde daarvan betekent ook het einde van de oude Koloniale Wereldorde. Het tijdperk van de antikoloniale strijd breekt aan, en binnen de koloniale mogendheden die van solidariteit daarmee (als het goed is).

Nederland weigerde de onafhankelijkheid van Indonesië te accepteren en begon een Speciale Militaire Operatie, oh nee Politionele Acties. Leden van linkse organisaties weigerden mee te doen. Eerder al was er de muiterij van de Zeven Provinciën, dat in 1933 werd gebombardeerd door de eigen regering, met als resultaat 23 doden.

Maar ook Indonesië wordt onafhankelijk, de dekolonisatie is niet te stoppen. En die gaat gepaard met aanzetten om ook de mondiale handel en economie te dekoloniseren. De UNCTAD wordt in 1964 opgericht en de eerste 'ontwikkelingshulp' komt op gang. Die instellingen worden vervolgens met alle middelen getorpedeerd om ervoor te zorgen dat de dekolonisering voor de landen in het Zuiden zo weinig mogelijk oplevert.

Vijay Prashad schreef er de boeken The Darker Nations en The Poorer Nations over.

Chili wilde zijn kopervoorraden nationaliseren. Op 11 september 1973 konden we meemaken hoe daarop gereageerd werd.

Links

Over Hollanditis

Over de turbulente geschiedenis van sociale bewegingen in de polder. Begin jaren tachtig keek men in het buitenland verbaasd naar de massale vredesbeweging in Nederland die uit het niets leek te zijn opgestaan. De mensen hier hadden Hollanditis, of de "Dutch Disease" te pakken. Deze nieuwe podcast over de turbulente geschiedenis van sociale bewegingen in de polder laat zich inspireren door deze periode. We vertellen verhalen van de vredesbeweging tot kraken, over een rijk verleden van activisme, verzet en strijd in de lage landen. We graven deze geschiedenis op ter lering (ende) vermaak en inspiratie.

Hollanditis wordt gehost door Jeremy en Kees. Natuurlijk zijn die in van alles en nog wat onbezoldigd actief, als ze niet met een goed glas bietensap op de bank een boek zitten te lezen.

Kees is een luie huisvader en onderbetaalde zzp-er, maar ook al een leven lang op zoek naar rellen en bevrijdende revoluties (soms lukte dat bijna!) En fulltime amateur mediamaker (o.a. globalinfo.nl).

Jeremy is part time luie huisvader, part time army of one 'technical media support' en mede-organisator van het jaarlijkse 2.Dh5 festival voor activisten en wereldversleutelaars. Ook is/was hij voor of achter de schermen betrokken bij de podcasts Crash Course Economics, De Lockdown en Future Beyond Shell.

Hollanditis website

Copyleft - Kees & Jeremy - Radicale huisvaders

Show artwork for Hollanditis

About the Podcast

Hollanditis
Over de turbulente geschiedenis van sociale bewegingen in de polder.
Over de turbulente geschiedenis van sociale bewegingen in de polder. Begin jaren tachtig keek men in het buitenland verbaasd naar de massale vredesbeweging in Nederland die uit het niets leek te zijn opgestaan. De mensen hier hadden Hollanditis, of de "Dutch Disease" te pakken. Deze nieuwe podcast over de turbulente geschiedenis van sociale bewegingen in de polder laat zich inspireren door deze periode. We vertellen verhalen van de vredesbeweging tot kraken, over een rijk verleden van activisme, verzet en strijd in de lage landen. We graven deze geschiedenis op ter lering (ende) vermaak en inspiratie.

Hollanditis wordt gehost door Jeremy en Kees. Natuurlijk zijn die in van alles en nog wat onbezoldigd actief, als ze niet met een goed glas bietensap op de bank een boek zitten te lezen.

About your hosts

Kees Stad

Profile picture for Kees Stad
Kees is een luie huisvader en onderbetaalde zzp-er, maar ook al een leven lang op zoek naar rellen en bevrijdende revoluties (soms lukte dat bijna!) En fulltime amateur mediamaker (o.a. globalinfo.nl).

Jeremy Utrecht

Profile picture for Jeremy Utrecht
Jeremy is part time luie huisvader, part time army of one 'technical media support', web developer en mede-organisator van het jaarlijkse 2.Dh5 festival voor activisten en wereldversleutelaars. Ook is/was hij voor of achter de schermen betrokken bij de podcasts Crash Course Economics, De Lockdown en Future Beyond Shell.