Episode 4

full
Published on:

1st Jan 2023

De Boeren en Links

Vandaag hebben we het over de boeren en Links in Nederland. Aanleiding is de opkomst van de boerenbeweging rondom de stikstof problematiek. We zien bij de boeren nu vooral een rechts geluid, en zelfs veel ondersteuning van extreem rechts in de politiek en op straat. Wij vroegen ons af waar links bleef rondom dit gebied, en besloten de geschiedenis van boeren activisme in Nederland eens uit te diepen.

In de geschiedenis van de polder zijn geen grote boerenopstanden te vinden, zoals wel in naburige landen. Wel zijn er, als de eerste socialistische/anarchistische bewegingen opkomen, 'pockets' te vinden zoals in Noord-oost Groningen waar veel landarbeiders aanhangers zijn van Domela Nieuwenhuis. En Nieuwe Niedorp in West Friesland waar een dominee met opruiende verhalen aan kwam zetten en de Nederlandse Tolstoianen neerstreken.

Er zijn altijd wel voorbeelden te vinden van communes op het platteland, en krakers die daar neerstreken, maar echt boeren kun je dat niet noemen.

We gaan in op voorbeelden in naburige buitenland waar door linkse bewegingen wel succesvol samengespannen wordt met boeren (Gorleben in Duitsland, Larzac in Frankrijk). Maar hier gebeurt het tegenovergestelde: boeren worden door rechts opgehitst tegen actievoerders (Doodewaard).

We gaan ook in op de Nederlandse rol bij de vorming van het huidige 'neoliberale' EU-landbouwbeleid, met een prominente rol voor de sociaaldemocraat Sicco Mansholt.

Ook vertellen we wat over de laatste campagnes tegen de vrijhandelsverdragen van de EU met de VS (TTIP) en Canada (Ceta), waar allerlei organisaties aan deelnamen, waaronder ook enkele van de boerenorganisaties die op dit moment prominent in de stikstofproblematiek figureren.

Verder zoeken we naar verklaringen voor het feit dat er momenteel op het platteland alleen nog maar rechtse geluiden te horen zijn. Dat komt ook door de enorme kaalslag die daar in neoliberale tijden heeft plaatsgevonden waardoor alternatieven verdwenen zijn. Onze conclusie is dat er gewerkt moet worden aan het opstellen en verspreiden van de berekening wie er nu echt verdient aan deze vorm van landbouw die nu massaal verdedigd wordt.

Links

Over Hollanditis

Over de turbulente geschiedenis van sociale bewegingen in de polder. Begin jaren tachtig keek men in het buitenland verbaasd naar de massale vredesbeweging in Nederland die uit het niets leek te zijn opgestaan. De mensen hier hadden Hollanditis, of de "Dutch Disease" te pakken. Deze nieuwe podcast over de turbulente geschiedenis van sociale bewegingen in de polder laat zich inspireren door deze periode. We vertellen verhalen van de vredesbeweging tot kraken, over een rijk verleden van activisme, verzet en strijd in de lage landen. We graven deze geschiedenis op ter lering (ende) vermaak en inspiratie.

Hollanditis wordt gehost door Jeremy en Kees. Natuurlijk zijn die in van alles en nog wat onbezoldigd actief, als ze niet met een goed glas bietensap op de bank een boek zitten te lezen.

Kees is een luie huisvader en onderbetaalde zzp-er, maar ook al een leven lang op zoek naar rellen en bevrijdende revoluties (soms lukte dat bijna!) En fulltime amateur mediamaker (o.a. globalinfo.nl).

Jeremy is part time luie huisvader, part time army of one 'technical media support' en mede-organisator van het jaarlijkse 2.Dh5 festival voor activisten en wereldversleutelaars. Ook is/was hij voor of achter de schermen betrokken bij de podcasts Crash Course Economics, De Lockdown en Future Beyond Shell.

Hollanditis website

Copyleft - Kees & Jeremy - Radicale huisvaders

Show artwork for Hollanditis

About the Podcast

Hollanditis
Over de turbulente geschiedenis van sociale bewegingen in de polder.
Over de turbulente geschiedenis van sociale bewegingen in de polder. Begin jaren tachtig keek men in het buitenland verbaasd naar de massale vredesbeweging in Nederland die uit het niets leek te zijn opgestaan. De mensen hier hadden Hollanditis, of de "Dutch Disease" te pakken. Deze nieuwe podcast over de turbulente geschiedenis van sociale bewegingen in de polder laat zich inspireren door deze periode. We vertellen verhalen van de vredesbeweging tot kraken, over een rijk verleden van activisme, verzet en strijd in de lage landen. We graven deze geschiedenis op ter lering (ende) vermaak en inspiratie.

Hollanditis wordt gehost door Jeremy en Kees. Natuurlijk zijn die in van alles en nog wat onbezoldigd actief, als ze niet met een goed glas bietensap op de bank een boek zitten te lezen.

About your hosts

Kees Stad

Profile picture for Kees Stad
Kees is een luie huisvader en onderbetaalde zzp-er, maar ook al een leven lang op zoek naar rellen en bevrijdende revoluties (soms lukte dat bijna!) En fulltime amateur mediamaker (o.a. globalinfo.nl).

Jeremy Utrecht

Profile picture for Jeremy Utrecht
Jeremy is part time luie huisvader, part time army of one 'technical media support', web developer en mede-organisator van het jaarlijkse 2.Dh5 festival voor activisten en wereldversleutelaars. Ook is/was hij voor of achter de schermen betrokken bij de podcasts Crash Course Economics, De Lockdown en Future Beyond Shell.